Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200928625 nr. 78

28 625
Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

nr. 78
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ten minste een derde van het Europese budget wordt geoormerkt voor één sector;

overwegende, dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet meer tegemoetkomt aan de nieuwe ambities in Europa op het terrein van milieu, klimaat, duurzame energie, innovatie en water;

overwegende, dat er geen noodzaak meer is om door te gaan met het huidige gemeenschappelijk gefinancierde landbouwbeleid;

van mening, dat de agrarische sector een belangrijke beheerder is van de groene ruimte;

van mening, dat boeren en boerinnen een eerlijke beloning moeten kunnen krijgen voor door hen geleverde maatschappelijke diensten en hun producten;

verzoekt de regering bij de onderhandelingen over de langetermijnperspectieven van na 2013 in te zetten op een drastische reductie van het Europees landbouwbudget en de op historische productie opgebouwde landbouwsubsidies af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Waalkens

Dibi

Polderman