28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 122

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veehouders ooit ooipremie hebben ontvangen voor het hebben van schapen;

constaterende, dat deze ooipremie is omgezet in toeslagrechten;

constaterende, dat deze toeslag wordt verstrekt, terwijl er geen schapen meer worden gehouden;

overwegende, dat er toeslagen worden verstrekt waar geen prestaties tegenover staan;

verzoekt de regering in de toekomst enkel toeslagen te verstrekken waar een inspanning/prestatie tegenover staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven