28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veehouders ooit ooipremie hebben ontvangen voor het hebben van schapen;

constaterende, dat deze ooipremie is omgezet in toeslagrechten;

constaterende, dat deze toeslag wordt verstrekt, terwijl er geen schapen meer worden gehouden;

overwegende, dat er toeslagen worden verstrekt waar geen prestaties tegenover staan;

verzoekt de regering enkel toeslagen te verstrekken waar een inspanning/prestatie tegenover staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven