Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328607 nr. 11

28 607
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN BUSSEMAKER

Ontvangen 8 november 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervalt onderdeel K.

II

In artikel I vervalt onderdeel L.

III

In artikel I, onderdeel AA, komt het eerste lid te vervallen.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat per 1 januari 2003 de fietsaftrek niet vervalt.

In samenhang met dit amendement is tevens een amendement ingediend met betrekking tot deel II van het belastingplan 2003, te weten amendement 28 608, nr. 7. Dat amendement brengt een aantal wijzigingen aan die verband houden met het handhaven van de fietsaftrek.

Vendrik

Bussemaker