Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328600-X nr. 28

28 600 X
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2003

nr. 28
MOTIE VAN HET LID VAN DEN DOEL C.S.

Voorgesteld 5 december 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wordt voorgesteld, het aantal operationele F16-vliegtuigen met achttien stuks te verminderen;

overwegende dat:

– de Europese lidstaten van de NAVO en de EU in onvoldoende mate beschikken over moderne gevechtsvliegtuigen;

– de Europese lidstaten meer verantwoordelijkheid dienen te nemen op het gebied van de Europese veiligheid;

verzoekt de regering haar besluit met betrekking tot het afstoten van achttien operationele F16-vliegtuigen voorshands uit te stellen en de Kamer daar in het voorjaar van 2003 nader over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Doel

Kortenhorst

Herben

Van der Staaij

Slob