Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228487 nr. 4

28 487
Wijziging van belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 21 augustus 2002

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt «20» vervangen door: 2°.

II

In artikel I, onderdeel O, onder 1, wordt «3 100» vervangen door: 3.100.

III

In artikel I, onderdeel T, onder 4, vervalt in de eerste volzin de dubbele punt na «vervangen door».

IV

In artikel I, onderdeel W, wordt «3 103» vervangen door: 3.103

V

In artikel I, onderdeel X, wordt «3 106» vervangen door: 3.106.

Tevens wordt «3 100» telkens vervangen door: 3.100.

VI

In artikel I, onderdeel Y, wordt «3 107» vervangen door: 3.107.

Tevens wordt «3 100» telkens vervangen door: 3.100.

VII

In artikel I, onderdeel Z, aanhef, wordt «3 116» vervangen door: 3.116.

In onderdeel Z, onder 2, vervalt de dubbele punt na «wordt».

VIII

In artikel I, onderdeel AB, wordt in artikel 3.122, derde lid, onderdeel c, de tekst vanaf «wordt voor de toepassing» op een nieuwe regel geplaatst.

IX

In artikel I, onderdeel AO, wordt na «onderdeel b,» ingevoegd: wordt.

X

In artikel I, onderdeel AW, wordt na de aanduiding «AW» een punt geplaatst.

XI

In artikel IV, onderdeel J, wordt «artikel 15» vervangen door: Artikel 15.