Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428484 nr. 11

28 484
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 9 februari 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Voor onderdeel aA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA0

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «twintig» vervangen door: dertig.

2. In het vierde lid wordt «twintig» vervangen door: dertig.

II

Na onderdeel Ba worden twaalf onderdelen ingevoegd, luidende:

Bb

In artikel 92 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bc

In artikel 93 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bd

In artikel 94 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Be

In artikel 95 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bf

In artikel 95a wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bg

In artikel 97, eerste lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bh

In artikel 97a wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bi

In artikel 98a, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bj

In artikel 102 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bk

In artikel 108, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bl

In artikel 115, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bm

In artikel 117, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

III

Aan onderdeel C wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tevens wordt «twintig» vervangen door: dertig.

IV

Na onderdeel E worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 157 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Eb

In artikel 161quater wordt «twintig» vervangen door: dertig.

V

Na onderdeel I wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 164, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VI

Na onderdeel J worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 166 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Jb

In artikel 168 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VI

Na onderdeel K wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

In artikel 170 wordt «twintig»vervangen door: dertig.

VII

Na onderdeel Q wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Qa

In artikel 282a, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VIII

Na onderdeel S worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Sa

In artikel 288 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Sb

In artikel 289 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

IX

Na onderdeel Z wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 385a, derde lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Toelichting

In het huidige strafrecht geldt een maximale tijdelijke gevangenisstraf van vijftien jaar of twintig jaar voor delicten waarvoor ook een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd. Het verschil tussen deze maximale tijdelijke straf en de levenslange gevangenisstraf is groot. Dit geldt zeker bij het huidige systeem van vervroegde invrijheidsstelling na tweederde van de opgelegde straf. De tijdelijke gevangenisstraf is daardoor in de praktijk maximaal tien respectievelijk ruim dertien jaar. Als gevolg daarvan wordt nu incidenteel een levenslange gevangenisstraf opgelegd, omdat de rechter de netto periode van een tijdelijke celstraf te kort vindt. Op levenslange gevangenisstraf is geen vervroegde invrijheidsstelling van toepassing.

Met dit amendement wordt in artikel 10, derde en vierde lid van het wetboek van Strafrecht, de maximaal op te leggen gevangenisstraf verhoogd van twintig naar dertig jaar. Deze aanpassing is ook doorgevoerd bij de afzonderlijke delicten waarvoor naast een tijdelijke ook levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Door deze aanpassing krijgen rechters en officieren van justitie meer armslag om recht te doen aan de ernst van bepaalde strafbare feiten zonder dat een levenslange gevangenisstraf behoeft te worden opgelegd.

Van Haersma Buma

Wolfsen

Eerdmans