Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428484 nr. 10

28 484
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID HAERSMA BUMA

Ontvangen 22 januari 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Voor onderdeel aA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA0

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «vijftien» vervangen door: twintig.

2. In het derde lid wordt «twintig» vervangen door: dertig. Tevens wordt «vijftien» vervangen door: twintig.

3. In het vierde lid wordt «twintig» vervangen door: dertig.

II

Na onderdeel Ba worden twaalf onderdelen ingevoegd, luidende:

Bb

In artikel 92 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bc

In artikel 93 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bd

In artikel 94 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Be

In artikel 95 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bf

In artikel 95a wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bg

In artikel 97, eerste lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bh

In artikel 97a wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bi

In artikel 98a, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bj

In artikel 102 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bk

In artikel 108, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bl

In artikel 115, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Bm

In artikel 117, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

III

Aan onderdeel C wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tevens wordt «twintig» vervangen door: dertig.

IV

Na onderdeel E worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 157 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Eb

In artikel 161 quater wordt «twintig» vervangen door: dertig.

V

Na onderdeel I wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 164, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VI

Na onderdeel J worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 166 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Jb

In artikel 168 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VI

Na onderdeel K wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

In artikel 170 wordt «twintig»vervangen door: dertig.

VII

Na onderdeel Q wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Qa

In artikel 282a, tweede lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

VIII

Na onderdeel S wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Sa

In artikel 289 wordt «twintig» vervangen door: dertig.

IX

Na onderdeel Z wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 385a, derde lid, wordt «twintig» vervangen door: dertig.

Toelichting

In het huidige strafrecht geldt een maximale tijdelijke gevangenisstraf van vijftien jaar of twintig jaar voor delicten waarvoor ook een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd. Het verschil tussen deze maximale tijdelijke straf en de levenslange gevangenisstraf is groot. Dit geldt zeker bij huidige systeem van vervroegde invrijheidsstelling na tweederde van de opgelegde straf. De tijdelijke gevangenisstraf is daardoor in de praktijk maximaal tien respectievelijk ongeveer dertien jaar. Op levenslange gevangenis is geen vervroegde invrijheidsstelling van toepassing.

Met dit amendement wordt beoogd de maximaal op te leggen gevangenisstraf te verhogen van vijftien naar twintig jaar en van twintig naar dertig jaar wanneer ook levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Door deze aanpassing krijgen rechters en officieren van justitie meer armslag om recht te doen aan de ernst van bepaalde strafbare feiten zonder dat een levenslange gevangenisstraf behoeft te worden opgelegd.

Van Haersma Buma