Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528479 nr. 71

28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2014

Hierbij zend ik u toe het feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)1. Het rapport betreft een onderzoek naar de omvang van de pensioenaanspraken en de daarvoor opgenomen voorzieningen op de begrotingen van de decentrale overheden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.