Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428457 nr. 11

28 457
Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S.

Voorgesteld 18 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat adoptie door twee personen van gelijk geslacht in het belang van een buitenlands kind kan zijn;

overwegende, dat adoptie door twee personen van gelijk geslacht in verschillende (herkomst-)landen reeds mogelijk is;

constaterende, dat de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) adoptie door twee personen van gelijk geslacht thans onmogelijk maakt;

verzoekt de regering op korte termijn de Wobka en eventuele andere regelingen zodanig aan te passen dat adoptie door twee personen van gelijk geslacht van een buitenlands kind mogelijk wordt;

verzoekt de regering voorts zeker te stellen dat landen van herkomst die overwegende bezwaren hebben tegen adoptie door twee personen van gelijk geslacht, niet met dergelijke verzoeken worden geconfronteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Laan

Albayrak

Luchtenveld

Vos