Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428457 nr. 10

28 457
Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID ALBAYRAK C.S.

Voorgesteld 18 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de doorlooptijd voor aanvraag van een vergunning voor adoptiebemiddeling onaanvaardbaar lang is en kan oplopen tot enkele jaren;

constaterende, dat dit geldt voor zowel de algemene vergunningen volgens de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie alsook de vergunningen voor een specifiek contact;

van mening, dat hierdoor de uitbreiding van het aantal bemiddelingen voor adoptie ernstig en onnodig wordt belemmerd;

verzoekt de regering uiterlijk in het voorjaar van 2004 met voorstellen te komen waarmee de doorlooptijden voor bovengenoemde aanvragen kunnen worden verkort;

verzoekt de regering tevens om een overzicht van de sinds 1995 verleende vergunningen en de daarbij behorende behandeltermijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albayrak

Luchtenveld

Van der Laan

Van der Staaij