Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328456 nr. 6

28 456
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen eisen (buitenslands gediplomeerden)

nr. 6
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2003

Bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer op 9 april 2003 van 28 456 Wetsvoorstel Wijziging wet BIG kwam de volgende vraag naar voren.

«Komt het voor dat aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid volksgezondheid niet in behandeling wordt genomen omdat de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid onvoldoende vaak vergadert?»

In reactie op deze vraag bericht ik u dat dit niet voorkomt. Alleen wanneer een dossier van een aanvraag zodanig incompleet is dat niet tot een oordeel kan worden gekomen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp