Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228437 nr. 1

28 437
Interpellatie inzake de VS American Service Members' Protection Act (ASPA)

nr. 1
MOTIE VAN HET LID KARIMI C.S.

Voorgesteld 13 juni 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Internationaal Strafhof zijn werkzaamheden per 1 juli 2002 in Den Haag zal aanvangen;

constaterende, dat dit een mijlpaal in de ontwikkeling van het internationaal recht is;

constaterende, dat de Amerikaanse Senaat met de aanname van de American Service Members' Protection Act tracht het Internationaal Strafhof (ICC) actief tegen te werken;

constaterende, dat Nederland hier als gastland van het ICC direct geraakt wordt, aangezien alle noodzakelijke middelen aangewend kunnen worden om eventuele Amerikaanse gedetineerden uit detentie te bevrijden;

wetende, dat het wetsvoorstel niet primair tegen Nederland gericht is;

spreekt haar bezorgdheid uit over de gevolgen van het aannemen van deze wet die de transatlantische relaties schade berokkent;

verzoekt de regering alle diplomatieke middelen zowel op bilateraal als op internationaal niveau (EU, NAVO en de partijen bij het ICC) aan te wenden om de bezorgdheid van de Kamer aan de Amerikaanse regering, de Senaat en het Congres kenbaar te maken;

verzoekt de regering voorts om met genoemde middelen bij de relevante instituties een eventuele bekrachtiging van de wet trachten te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karimi

Verhagen

Janssen van Raaij

Terpstra

Koenders

Van Bommel

Dittrich

Huizinga-Heringa

Van der Vlies

Teeven