Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028362 nr. 24

28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Nr. 24 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2020

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën is een stafnotitie opgesteld over artikel 68 van de Grondwet.

In haar procedurevergadering van 22 januari 2020 heeft de vaste commissie voor Financiën besloten deze notitie openbaar te maken.

Hierbij bied ik u een exemplaar van de notitie aan1.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De griffier van de commissie, Weeber


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl