Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928362 nr. 17

28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 2 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de Kamer inlichtingen of documenten kan verstrekken op voorwaarde van vertrouwelijke behandeling;

overwegende dat de Kamer op een met redenen omkleed verzoek van de regering tot vertrouwelijke behandeling zelf dient te beslissen over de wijze waarop zij met vertrouwelijke inlichtingen of documenten omgaat;

verzoekt het presidium, op basis van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TCEWPE) voorstellen te doen tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Omtzigt