Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928362 nr. 16

28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 2 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering op dit moment regelmatig documenten tijdelijk vertrouwelijk ter inzage legt;

constaterende dat de Kamer op deze wijze geen volledig archief heeft van de stukken waarin zij inzage heeft gehad, terwijl dit wel van belang is voor historisch onderzoek of een parlementaire enquête;

constaterende dat de Tweede Kamer op grond van de Archiefwet een volledig archief moet hebben;

verzoekt de Voorzitter, van de Tweede Kamer er zorg voor te dragen dat stukken die vertrouwelijk ter inzage worden gelegd, in de Tweede Kamer blijven of dat hiervan altijd afschriften beschikbaar zijn in het archief van de Tweede Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Omtzigt