Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028325 nr. 211

28 325 Bouwregelgeving

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2020

Hierbij zend ik u het protocol «Samen veilig doorwerken» dat ik op 27 maart heb gepubliceerd1. Dit protocol is totstandgekomen in samenwerking met verschillende brancheorganisaties in de bouw, werknemersorganisaties en andere belangenvertegenwoordigers. Het bevat adviezen die meer duidelijkheid moeten geven aan werknemers in de bouw- en technieksector over hoe er zo veilig en gezond als mogelijk gewerkt kan worden op bouwlocaties. Tevens is er door de partners een helpdesk gestart op www.helpdeskcorona-bt.nl waar werknemers terecht kunnen met specifieke vragen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl