Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028325 nr. 120

28 325
Bouwregelgeving 2002–2006

nr. 120
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2010

Hieronder treft u mijn reactie aan op het artikel «Oude verbouwnorm bruggen alsnog in Bouwbesluit» in de Cobouw d.d. 10 december 2009. Hiermee voldoe ik aan het verzoek van uw Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie dd 17 december 2009, kenmerk 28325-116/2009D65460.

Met mijn brief van 10 december 2009 (TK 2009–2010, 28 325, nr. 119) heb ik commissievragen beantwoord in het kader van de nahang van een wijziging van het Bouwbesluit 2003. Deze vragen hadden met name betrekking op het niveau constructieve veiligheid bij de verbouw van bouwwerken geen gebouw zijnde, zoals bijvoorbeeld de verbouw van bruggen. In het antwoord op vraag 7 heb ik aangegeven dat ik momenteel in overleg met de NEN-commissie «Technische grondslagen van bouwwerken (TGB) Plenair» de mogelijkheden onderzoek om alsnog middels een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 een specifiek verbouwniveau voor de constructieve veiligheid van bouwwerken geen gebouw zijnde in de bouwregelgeving op te nemen. Dit is precies waar het artikel in de Cobouw betrekking op heeft. Zodra de resultaten van dit overleg beschikbaar zijn en zijn verwerkt in een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 zal ik u hierover informeren.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan