Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828286 nr. 940

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 940 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 876

Voorgesteld 12 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de herkenning van een koe in het weiland of in de melkstal van cruciaal belang is voor diergezondheid en dierwelzijn;

verzoekt de regering, bij de inwerkingtreding van het gewijzigde besluit houders van Dieren en diergeneeskundigen, in het belang van dierenwelzijn, koudmerken uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema