Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728286 nr. 919

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 919 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld 24 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vrijwillige afspraken komen met het bedrijfsleven over het gebruik van camerabeelden (close circuit tv/CCTV);

overwegende dat het toegang krijgen tot en het inzien van de camerabeelden een extra taak van de NVWA wordt;

overwegende dat de capaciteit van de NVWA onder druk staat;

overwegende de toezegging van de Staatssecretaris aan het bedrijfsleven dat de lasten naar aanleiding van het benutten van de camerabeelden voor het bedrijfsleven niet zullen toenemen;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de wijze hoe deze extra taak binnen de huidige capaciteit wordt uitgevoerd alvorens zij overgaat tot het effectief maken van deze maatregel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts