28 286 Dierenwelzijn

Nr. 881 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2016

Hierbij bied ik u het rapport Monitor integraal duurzame stallen 2015 (peildatum 1 januari 2016) aan1. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor 2015 als streefwaarde voor het aandeel integraal duurzame stallen een percentage van 12% vastgelegd. Het gaat om het percentage van het totaal in dat jaar in gebruik zijnde stallen voor rundvee, varkens- en pluimvee.

In deze monitor worden de volgende categorieën integraal duurzame stallen onderscheiden. Stallen die voldoen aan: biologische veehouderij, Maatlat Duurzame Veehouderij, Milieukeur, Investeringsregeling Integraal Duurzame Stallen, Beter Leven keurmerk, Keten Duurzaam Varkensvlees.

De resultaten van de monitor laten zien dat in Nederland op 1 januari 2016 het percentage integraal duurzame stallen in totaal 13,0% is. Dit percentage loopt uiteen van 7,6% in de rundveehouderij tot 24,5% in de varkenshouderij en 33,0% in de pluimveehouderij2.

In de monitor over 2016 (peildatum 1 januari 2017) zal voor het eerst een indicatie worden gegeven van het percentage duurzame nieuwbouwstallen ten opzichte van het totale aantal nieuwbouwstallen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Figuur: Ontwikkeling van de verschillende keur- en kenmerken voor integraal duurzame veehouderij stallen

Figuur: Ontwikkeling van de verschillende keur- en kenmerken voor integraal duurzame veehouderij stallen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven