Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528286 nr. 798

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 798 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2015

In januari 2013 heb ik toestemming gegeven om onderzoek in de praktijk te doen naar mogelijkheden om varkens op een exportverzamelcentrum op de wagen te keuren (de zogenoemde bordeskeuring). Op basis van een eerste kortdurende pilot heb ik eind 2014 besloten tot het uitvoeren van een tweejarige pilot, waarin de voorwaarden waaronder bordeskeuring zou kunnen plaatsvinden nader onderzocht konden worden. Deze pilot is op 23 februari 2015 gestart. Op 25 februari 2015 heeft de Europese Commissie laten weten dat de pilot strijdig is met de Europese regelgeving (richtlijn 64/432/EEC). De Commissie verzoekt mij daarom de proef met bordeskeuring met onmiddellijke ingang te stoppen.

Op basis van deze brief heb ik besloten om de pilot met de bordeskeuring met ingang van 18 maart 2015 te beëindigen. Ik zal echter het gesprek met de Europese Commissie aangaan om te kijken of het mogelijk is om in de toekomst meer ruimte te krijgen voor alternatieve vormen van keuring zonder dat deze extra risico’s voor diergezondheid of het dierenwelzijn met zich meebrengen.

Ik zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma