28 286 Dierenwelzijn

Nr. 776 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2014

Zondag 14 december 2014 heeft in Vught een succesvolle conferentie over dierenwelzijn met mijn Duitse en Deense ambtsgenoot plaatsgevonden.

Zoals ik u al aangekondigd had, heb ik met mijn ambtsgenoten een gezamenlijke verklaring opgesteld over zaken die we nodig achten op dierenwelzijnsterrein. Deze verklaring doe ik u hierbij toekomen1. We roepen de Europese Commissie en de collega-lidstaten in de verklaring op in te zetten op betere regelgeving, verbetering van dierenwelzijn en bevordering van bewustzijn en kennis, ook mondiaal. In de verklaring vragen we de Europese Commissie ook te komen met haar beoordeling van de mogelijkheid voor een nieuw, verbeterd EU-wetgevingskader.

Bij betere regelgeving hoort ook het rekenschap geven van wetenschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties en sociaaleconomische ontwikkelingen. Inzet van Duitsland, Denemarken en Nederland is verbetering van dierenwelzijnsniveau» s voor diverse diersoorten en -categorieën, met daarbij verbetering van het gelijke speelveld voor EU-lidstaten. Belangrijke voorbeelden van stappen die we bepleiten betreffen verbeteringen en restricties bij transport – inzake ruimte respectievelijk reistijd – en uitfasering van ingrepen als bijvoorbeeld snavelbehandelen bij kippen.

Met betrekking tot het transport van dieren hebben we een gedetailleerd position paper opgesteld, dat u kunt zien als een uitwerking van een belangrijk onderdeel uit de verklaring. Dit position paper treft u eveneens hierbij aan2.

Ik zal u over behandeling van de uitkomsten van de conferentie in de Landbouw- en Visserijraad op de hoogte stellen via het verslag over deze raadsvergadering.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven