Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528286 nr. 770

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 770 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2014

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om een reactie op het artikel «Spuitje dreigt voor lichtgewicht kalf» op de website van BN De Stem van 1 oktober 2014. Tevens verzoekt zij mij om te reageren op een artikel van Boerderij over het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) over dit onderwerp. Navolgend ga ik op deze verzoeken in.

Het artikel van BN De Stem schrijft dat indien de kalversector strikte regels hanteert voor een maximale leeftijd van 35 dagen en een minimumgewicht van 36 kilogram, er een afzetprobleem kan ontstaan voor de nuchtere kalveren die dan niet aan deze gewichtseis voldoen.

De kalversector stelt dergelijke eisen omdat kalverbedrijven gezonde kalveren willen ontvangen om daarmee het gebruik van antibiotica terug te dringen. Een van de verbetermaatregelen bij het diergezondheids- en antibioticabeleid die de kalversector heeft voorgesteld is het stellen van een minimumgewicht van 36 kg. Men wil dit voorschrift per 1 januari aanstaande invoeren in het sectorale kwaliteitssysteem.

In het kader van de implementatie van het hervormde GLB vindt momenteel overleg plaats met de kalversector. Daarbij is ook de melkveehouderijsector betrokken. Inzet is dat alle nuchtere kalveren een nuttige bestemming houden. Een andere oplossing vind ik, ook maatschappelijk, niet wenselijk. Bovendien zijn dergelijke praktijken niet goed voor het draagvlak van de sector. De kalversector zal dit naast andere maatregelen op het gebied van diergezondheid, verminderen van antibiotica gebruik, opnemen in een verduurzamings- en transitieagenda, waarvoor binnen het GLB 10 mln euro beschikbaar is gesteld.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma