28 286 Dierenwelzijn

Nr. 762 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld 10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVWA een tolerantiegrens bij transport van pluimvee hanteert van 0,5% voor het aantal overleden dieren en 2% voor het aantal gewonde dieren;

constaterende dat uit de steekproef van de NVWA uit 2013 blijkt dat het aantal vleugelletsels nog eens 50% hoger ligt dan de norm;

constaterende dat gezien deze tolerantiegrens in absolute aantallen jaarlijks vele miljoenen dieren gewond raken of overlijden tijden het transport;

spreekt uit dat het ethisch niet te rechtvaardigen is dat zo veel dieren gewond raken en overlijden tijdens het transport;

verzoekt de regering om, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de situatie in de praktijk aan de tolerantiegrens te laten voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken

Naar boven