Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428286 nr. 761

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 761 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld 10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds veel misstanden plaatsvinden bij het transport van dieren;

overwegende dat het technisch mogelijk is om beter te handhaven middels het gebruik van gps-gegevens;

verzoekt de regering, binnen drie jaar een wettelijke verplichting voor gps-apparatuur in veetransportwagens en een centrale database voor verzameling en analyse van de gps-gegevens ter verbetering van de handhaving te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken