Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428286 nr. 760

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 760 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld 10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat enkele soorten vleesrunderen vanwege doorfok niet meer op natuurlijke wijze kunnen bevallen en er bij deze dieren structureel keizersneden worden toegepast;

overwegende dat de sector in 2014 een plan van aanpak presenteert om routinematige keizersneden bij vleesrunderen te verminderen door fokbeleid, waarbij in 2018 een evaluatie volgt;

spreekt uit dat het ethisch niet acceptabel is dat er op dieren structureel keizersneden worden toegepast;

verzoekt de regering, in de evaluatie inzichtelijk te maken met welk percentage het aantal routinematige keizersneden bij vleesrunderen is verminderd als gevolg van de verandermaatregelen;

verzoekt de regering voorts, tijdig een wettelijk verbod op het fokken met deze soorten vleesrunderen voor te bereiden zodat er een fokverbod kan intreden als uit de evaluatie blijkt dat bij de verlaging van het percentage routinematige keizersneden bij vleesrunderen in 2018 onvoldoende voortgang is geboekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken