28 286 Dierenwelzijn

Nr. 758 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zich sterk te maken voor een Europees handels- en importverbod op wasbeerhondenbont,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven