28 286 Dierenwelzijn

Nr. 753 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN

Voorgesteld 10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees importverbod op angorawol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven

Naar boven