Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428286 nr. 752

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 752 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juli 2014

Op 17 juli 2014 is een besmetting met Q-koorts vastgesteld op een melkgeitenbedrijf in het Gelderse Heteren. Op dit moment zijn er 13 bedrijven in Nederland die de Q-koorts besmetstatus hebben, waarvan er bij 1 bedrijf sprake is van een herbesmetting.

Op het bedrijf in Heteren zijn ongeveer 800 melkgeiten aanwezig. Op het bedrijf worden ook melkgevende runderen gehouden. Het bedrijf is niet eerder besmet bevonden. De bron van de besmetting is onbekend. Het bedrijf zal de komende maanden door de NVWA worden gemonitord.

De op het bedrijf aanwezige melkgeiten waren voor 1 augustus 2013 gevaccineerd en ook in 2014 is het grootste deel van de dieren al gevaccineerd.

Zoals eerder aan uw Kamer is vermeld, vormen nieuwe besmette bedrijven die de vaccinatie tijdig en correct hebben uitgevoerd slechts een zeer beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden (Aanhangsel Handelingen 2010/11, nr. 2258). Wel kan sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting van mensen bij direct contact met dieren. Daarom geldt voor het bedrijf een bezoekersverbod en worden er extra hygiënemaatregelen toegepast. De lokale bestuurders en de GGD zijn geïnformeerd over de besmetting en er wordt een waarschuwingsbord bij het bedrijf geplaatst. De locaties van besmette bedrijven zijn zichtbaar op de website van de NVWA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma