28 286 Dierenwelzijn

Nr. 722 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 30 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wildbeheereenheden een grotere rol zouden moeten hebben bij toezicht en handhaving in het groen;

verzoekt de regering om, te stimuleren dat wildbeheereenheden boa's in dienst nemen en/of boa's te stimuleren om samen te werken met wildbeheereenheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Naar boven