28 286 Dierenwelzijn

Nr. 666 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sector, de retail en de Dierenbescherming met de Verklaring van Dalfsen hebben besloten dat het couperen van varkensstaarten zal worden uitgefaseerd;

constaterende dat er nog geen einddatum voor het uitfaseren van het couperen van varkensstaarten is vastgesteld;

verzoekt de regering om, met de partijen die de Verklaring van Dalfsen hebben ondertekend, afspraken te maken over een einddatum waarop er met het couperen van varkensstaarten zal worden gestopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken

Naar boven