28 286 Dierenwelzijn

Nr. 601 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 27 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onduidelijk is hoeveel dierenopvangcentra er zijn in Nederland en hoeveel gezelschapsdieren jaarlijks in die centra terechtkomen, doordat kleinschalige opvangcentra vaak niet zijn geregistreerd en er geen volledige registratie plaatsvindt van het aantal opgevangen dieren;

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden stelt dat de overheid in haar beleid voldoende aandacht dient te geven aan het waarborgen en bevorderen van het welzijn van gezelschapsdieren en dat zij daartoe voldoende zicht moet hebben op dieren in Nederland;

verzoekt de regering, de handel in en de opvang van gezelschapsdieren in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken

Naar boven