Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328286 nr. 591

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 591 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2012

Op 12 oktober 2012 is een besmetting met Q-koorts vastgesteld op een melkgeitenbedrijf in Hulten (Noord-Brabant). Op dit moment zijn er 31 bedrijven in Nederland die de Q-koorts besmetstatus hebben.

Op het bedrijf in Hulten zijn 950 melkgeiten aanwezig. Het bedrijf is al een keer eerder besmet bevonden en toen gedeeltelijk geruimd. Er zijn op het bedrijf nog steeds melkgeiten aanwezig die ten tijde van de eerdere besmetting niet drachtig waren en daarom niet geruimd zijn. Voor deze dieren geldt een levenslang fokverbod. Na een jaar negatief geweest te zijn in de tankmelk monitoring werd het bedrijf in maart van dit jaar vrijgegeven. De op het bedrijf aanwezige melkgeiten zijn op 30 juni 2012 gevaccineerd.

Zoals eerder aan uw Kamer is vermeld, vormen nieuwe besmette bedrijven die de vaccinatie tijdig en correct hebben uitgevoerd slechts een zeer beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden (Aanhangsel der Handelingen 2010–2011, nr. 2258). Wel kan sprake zijn van een verhoogd risico op besmetting van mensen bij direct contact met dieren. Daarom geldt voor het bedrijf een bezoekersverbod en worden er extra hygiënemaatregelen toegepast. De lokale bestuurders en de GGD zijn geïnformeerd over de besmetting en er wordt een waarschuwingsbord bij het bedrijf geplaatst. De locaties van besmette bedrijven zijn zichtbaar op de website van de NVWA.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker