Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228286 nr. 588

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 588 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 augustus 2012

In aanvulling op mijn brief van 4 juli 2012 informeer ik u met deze brief over de voortgang van de vaccinatiecampagne Q-koorts.

Voor 1 augustus 2012 hadden alle professionele melkgeiten- en melkschapenbedrdijven en alle bedrijven met een publieksfunctie alle schapen en geiten moeten vaccineren tegen Q-koorts. De NVWA volgt de voortgang van de vaccinatiecampagne via de I&R database. Op 1 augustus bleek dat 76 professionele bedrijven nog niet aan hun vaccinatieverplichtingen had voldaan (18%).

Bedrijven die volgens het I&R-systeem nog niet gevaccineerd hebben, worden door de NVWA op 2 augustus 2012 aangeschreven. Hen wordt een last onder bestuursdwang opgelegd. Deze bedrijven krijgen dan tot 15 augustus 2012 om de dieren alsnog te vaccineren.

De NVWA zal op 15 augustus 2012 opnieuw in het I&R-systeem controleren of alle veehouders aan de vaccinatieverplichting hebben voldaan. Bedrijven die dan nog niet gevaccineerd hebben, zullen gevaccineerd worden door de NVWA. De kosten van vaccinatie door de NVWA komen voor rekening van de veehouders. Daarnaast wordt voor deze bedrijven een proces verbaal opgemaakt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker