28 286 Dierenwelzijn

Nr. 568 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden op 14 juni 2012 (Handelingen II 2011/12, nr. 96) heeft het lid Ouwehand (PvdD) enkele vragen gesteld naar aanleiding van de ontsnapping van een wallaby in de buurt van de A27. Hieronder treft u mijn antwoorden.

Stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van de Kamervragen over het houden van wallaby’s.

De Kamervragen over het houden van wallaby’s zijn per brief van 14 juni 2012 beantwoord (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 2806).

Het verzoek om een verbod op het houden van kangaroes als huisdier.

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar de antwoorden 4 en 5 van de vorengenoemde beantwoording van de Kamervragen over het houden van wallaby’s.

Het kader van afwegingen en de beslissingen bij het doden van een dier en waarom niet wordt gekozen voor verdoven of het afsluiten van snelwegen.

U wordt op korte termijn nader geïnformeerd over de gehanteerde procedures en de in dit geval gemaakte afwegingen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven