28 286 Dierenwelzijn

Nr. 552 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 7 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij sterk teruggedrongen moet worden;

van mening, dat preventieve vaccinatie kan bijdragen aan vermindering van het uitbreken van infectieziekten en geen enkel risico voor de humane volksgezondheid oplevert;

van mening, dat preventieve vaccinatie de noodzaak tot het gebruik van antibiotica in de veehouderij zal verminderen;

constaterende, dat in Europees verband noodvaccinatie en soms preventieve vaccinatie is toegestaan, maar dat regelgeving internationale afzet van producten van gevaccineerde dieren nog altijd belemmert;

constaterende, dat deze beperkingen onvoldoende rekening houden met voortschrijdende vaccintechnologie en diagnostische mogelijkheden;

verzoekt de regering om in Europees verband te streven naar het opheffen van alle handelsbeperkende maatregelen die het gebruik van vaccinatie nodeloos beperken en een plan van aanpak voor eind 2012 aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Snijder-Hazelhoff

Naar boven