Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128286 nr. 518

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 518 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft verzocht om een reactie op de uitspraak van Wageningen-UR op 23 juni 2011 – tijdens het kort geding dat het NIK en het NIHS hebben aangespannen tegen de KNMvD, Wageningen-UR en de Staat – dat het WUR-rapport over ritueel slachten onvolledig is.

Voor zover ik heb kunnen nagaan is een dergelijke uitspraak niet gedaan. Verder kan ik op de gang van zaken bij het kort geding niet ingaan, deze zaak is momenteel nog onder de rechter.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker