28 286 Dierenwelzijn

Nr. 485 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de procedures en opvangtermijnen van de levende have op Schiphol tot een minimum te beperken en de dieren indien nodig van veterinaire zorg te voorzien;

verzoekt de regering voorts om dieren, welke in bovengenoemde levende have zijn opgevangen en niet geëuthanaseerd hoeven worden, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken te (her)plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Ouwehand

Naar boven