28 286 Dierenwelzijn

Nr. 481 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het in Nederland verboden is dieren waaraan een verboden ingreep is gedaan onder andere tentoon te stellen;

overwegende, dat er desalniettemin veel trekpaarden gecoupeerd worden en tentoon worden gesteld;

overwegende, dat het communicatiebeleid van de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger niet heeft geleid tot het verdwijnen van gecoupeerde staarten, mede gezien het vrijwel ontbreken van niet-gecoupeerde veulens op de veulenkeuring in Gerwen van december jongstleden;

verzoekt de regering binnen een half jaar te komen met een voorstel voor een tentoonstellingsverbod voor paarden met gecoupeerde staarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven