Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128286 nr. 474

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 474 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij rashonden en bij look-alikes erfelijke afwijkingen voorkomen, die tot ernstige welzijnsproblemen kunnen leiden;

constaterende, dat de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert dat fokkerij alleen nog maar binnen de volgende kaders mag plaatsvinden:

  • behoud van vitaliteit en fysieke gezondheid;

  • behoud van soorteigen gedrag en mentale gezondheid;

  • behoud van integriteit;

  • behoud van genetische diversiteit;

verzoekt de regering de door de RDA geformuleerde kaders voor de fok van honden en andere dieren op te nemen in de aangekondigde AMvB gezelschapsdieren die het bestaande Honden- en kattenbesluit zal vervangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Veldhoven

Grashoff