28 286 Dierenwelzijn

Nr. 473 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN GRASHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voor het welzijn van paarden de sector de kans heeft gegeven een welzijnsplan te presenteren dat na drie jaar van aanmaningen en telkens verleend uitstel nog steeds niet is opgeleverd;

van mening, dat nieuw uitstel, tot 1 september 2011, niet meer geloofwaardig te noemen is;

verzoekt de regering de Sectorraad Paarden op te dragen hun welzijnsplan voor 1 mei 2011 te presenteren;

verzoekt de regering de Kamer uiterlijk op 14 mei 2011 te informeren over de (vervolg)stappen die zij zal zetten om het welzijn van paarden en pony's te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Grashoff

Naar boven