28 286 Dierenwelzijn

Nr. 471 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat huisvesting voor dieren ingevolge de Wet Dieren niet vooraf getoetst hoeft te worden op het effect dat deze huisvesting heeft voor het dierenwelzijn en de diergezondheid;

constaterende, dat toetsing van de effecten van nieuwe vormen van huisvesting voor het welzijn en de gezondheid van dieren momenteel achteraf en vaak op kosten van de Staat gebeurt;

overwegende, dat met een preventieve toets een extra waarborg voor dierenwelzijn wordt ingebouwd alsook voorkomen wordt dat investeringen worden gedaan in de huisvesting die achteraf worden afgekeurd;

verzoekt de regering binnen de Wet Dieren vast te leggen dat nieuwe huisvestingsystemen voor dieren vooraf getoetst worden op de effecten ervan voor het dierenwelzijn en de diergezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven