28 286 Dierenwelzijn

Nr. 434 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S.

Voorgesteld 23 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat in het belang van volks- en diergezondheid een eventuele nieuwe uitbraak van Q-koorts zo spoedig en rigoureus als maar mogelijk dient te worden bestreden;

constaterende, dat de tankmelk van melkgeiten- en melkschapenbedrijven getest zal blijven worden op het voorkomen van de Q-koortsbacterie;

constaterende, dat er een meldplicht is voor het optreden van abortus bij melkgeiten en schapen;

verzoekt de regering op korte termijn een plan van aanpak ter bestrijding van Q-koorts op te stellen, waarin tijdige ruiming van risicogroepen als één van de te nemen maatregelen is opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Dijkgraaf

Gerbrands

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Snijder-Hazelhoff

Naar boven