28 286 Dierenwelzijn

Nr. 431 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 23 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onkwantificeerbare risico dat jonge geiten en schapen op besmette bedrijven voor het vaccineren geïnfecteerd worden met Coxiella burnetii de belangrijkste reden is voor de regering om de motie-Snijder-Hazelfhoff c.s. (28 286, nr. 419) niet uit te voeren;

overwegende, dat het genoemde risico sterk beïnvloed wordt door de infectiedruk op besmette bedrijven;

overwegende, dat de infectiedruk op bedrijven die in 2010 besmet zijn verklaard, maar tijdig en volledig gevaccineerd hadden, gezien de effectiviteit van vaccinatie, aanzienlijk lager zal zijn dan op bedrijven die niet tijdig en volledig voor de besmetverklaring hadden gevaccineerd en op bedrijven die al in 2009 besmet zijn verklaard;

verzoekt de regering het fokverbod voor jaarlingen op die bedrijven die in 2010 besmet zijn verklaard, maar aantoonbaar tijdig een volledig gevaccineerd hadden, op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Ormel

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Gerbrands

Snijder-Hazelhoff

Naar boven