28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HE LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1111

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven