Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1085

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1085 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2020

Tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 3 juli 2019 heb ik uw Kamer toegezegd de beoordelingssystematiek voor de huis- en hobbydierenlijst toe te sturen (Kamerstuk 28 286, nr. 1064). Conform deze toezegging ontvangt uw Kamer hierbij de beoordelingssystematiek1. Deze systematiek is ontwikkeld door een speciaal ingestelde wetenschappelijke adviescommissie en wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde diersoorten geschikt zijn om te houden als huisdier. De systematiek is eind 2018 geconsulteerd via internet. De reacties hierop en de verwerking ervan is in een verslag samengevat en op internetconsulatie.nl (https://www.internetconsultatie.nl/toetsingskader_huisdieren) geplaatst.

Met deze systematiek worden in de komende maanden ongeveer 260 zoogdiersoorten beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Naar aanleiding van de beoordeling leg ik in een aanwijzingsbesluit vast welke diersoorten mogen worden gehouden. Dit besluit zal ik in het derde kwartaal van 2020 op internet consulteren, omdat ik het belangrijk vind dat betrokkenen hun reactie op dit besluit kunnen geven. Daarnaast wijzig ik het Besluit en de Regeling houders van dieren, zodat deze aansluiten bij de beoordelingssystematiek en de aangepaste huis- en hobbydierenlijst. De wijziging van het Besluit houders van dieren zal voorgehangen worden bij uw Kamer.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl