Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1083

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1083 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de gezondheids- en welzijnsproblemen bij veel diersoorten die voortvloeien uit een suboptimale huisvesting en voeding;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen voor het opstellen van wetgeving waarin minimale huisvestingseisen per diersoort worden vastgesteld die tegemoetkomen aan de ethologische en fysiologische behoeften, als bedoeld in artikel 1.6 Besluit houders van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen