Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1080

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1080 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de cascade inzake antibiotica dusdanig aan te passen, te verruimen dat dierenartsen niet worden belemmerd in het voorschrijven en/of toedienen van levensreddende medicatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus