Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1079

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 1079 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken provinciebestuurders inzake hun verplichting om aan de zorgplicht voor wilde en/of verwilderde dieren te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg